תושבים יקרים ,

החודש נשלחו אליכם שני שוברים:

1. שומה שנתית לחיובי ארנונה בלבד לשנת 2023

שומה זו  היא לידיעה בלבד על חישוב גובה הארנונה השנתית, ואינה כוללת את אגרות הביוב.

במידה שתבחרו - ניתן לשלם את השומה השנתית  עד ה - 15.02.23

וליהנות מהנחה של 1% עבור תשלום ארנונה מראש.

במידה שתבחרו לא לשלם את השומה הזו - קיבלתם שובר דו חודשי שוטף.

2. שובר השוטף דו חודשי לחודשים 1-2/2023

כולל את החיוב התקופתי + חיובי אגרות הביוב וחיובים נוספים

הניתנים על ידי המועצה במידה שיש כאלה.

  לבעלי הוראת קבע קיימת ומוסדרת: תשלומי הארנונה ייגבו באופן שוטף כבכל חודש, אנא התעלמו מהשומה השנתית.

 במידה שתרצו לשלם את השומה השנתית, יופחת השובר השוטף הדו חודשי מהחיוב השנתי.

בברכה,

מחלקת הגבייה