תושבים לידיעתכם,

בהמשך להודעת המועצה לפני מספר חודשים על העלאת הארנונה בחמישה אחוז ולאחר אישור משרד הפנים. בשוברים נובמבר ודצמבר 2019 מתבצע חיוב רטרואקטבי לחיוב הארנונה מינואר 2019 .

כמו כן בחלק מהשוברים מופיעים תיקוני חיוב אגרת ביוב לאור סנכרון מוני ביוב.

בשובר זה תופיע גם הנחת הארנונה למבקשי הנחה לחייל מילואים אשר שלחו את המסמכים הדרושים.

 

הודעה על צו ארנונה 2021:

צו ארנונה 2021.pdf