רופא וטרינר רשותי – ד''ר מיכאל ורנבסקי.

טלפון משרד: 02-9969105.
פקס: 02-9969188.
דואר אלקטרוני: [email protected]

קבלת קהל:

בימים ראשון, רביעי וחמישי בשעות הבוקר.

יש לתאם הגעה מראש.

 

חיסוני כלבת בישובים מתבצעים באחת לחצי שנה בימי רביעי אחה"צ.

הודעה על הגעתי לישוב נשלחת למזכירויות ומכתב אישי למחזיקי בעלי חיים הרשומים במערכת.

 

השירות הווטרינרי הרשותי.

הגדרה רשמית של תחומי האחריות השירות הוטרינרי הרשותי:

ייעוד השירות הווטרינרי הרשותי מתבטא בשמירה ובהגנה על בריאות הציבור מפני סכנות ונזקים אשר מקורם בבעלי חיים או במזון אשר מקורו מן החי.

מטרות השירות הווטרינרי הנגזרות מן הייעוד ומתמצות בשמירה על בריאות, ועל רווחת בעלי חיים- חיות מחמד וחיות משק כאחד, הגברת המודעות ליצירת יחסי גומלין מאוזנים, בינם לבין בני האדם (אך לא על חשבונם), ובקיום מערך פיקוח כולל לאורך כל הדרך, ובכל התחנות אותן עוברים מוצרי המזון מן החי, מן המשק ועד הגיעם אל פיו של התושב.

תפקידי השירות הווטרינרי:

  • פיקוח על מוצרי המזון שמקורם מהחי על ידי ביצוע בדיקות משנה של המוצרים הנכנסים  לתחום שיפוטה של המועצה,
    פיקוח וטרינרי תברואתי בבתי עסק העוסקים בייצור ושיווק מזון  מן החי, ואישורם על פי חוק רישוי עסקים, על מנת למנוע שיווק והפצה של מוצרים, אשר לא ראויים למאכל אדם.
  • פיקוח וטרינרי על מקומות החזקה וגידול בעלי חיים- חיות משק, חיות רכיבה ופינות חי.
  • מניעת כלבת – חיסון כלבת, רישום וסימון כלבים וחתולים, איסוף כלבים משוטטים, הסגרת בעלי חיים שנשכו או החשודים כחולים.
  • מניעת מטרדים הנגרמים על ידי בעלי חיים וטיפול בתלונות התושבים על מפגעים שמקורם בבעלי חיים. 
  • אכיפת חוקים: פקודת הכלבת,- 1934; חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס''ג-2002 ;חוקי עזר של המועצה.                                                       
  • הסברה וחינוך לצרכנות מזון נכונה לשמירת בריאות ורווחת בעלי חיים, יחסי גומלין בין בעלי חיים לבין בני אדם. ועידוד סירוס/עיקור כלבים/כלבות וחתולים/חתולות.  
     

חזון השירות הווטרינרי:

אבטחת איכות מרבית למוצרי המזון המגיעים לשולחן התושב.

הגברת המודעות לתושבים בנושא של צרכנות נכונה ובנושא בעלי חיים, מניעת נטישה, מניעת התעללות, מניעת שוטטות, עידוד סירוס/עיקור במסגרת הרצאות במוסדות חינוך, ועל גלי אתר המועצה.

יישום אכיפה מתמדת של החוקים ,ובמיוחד נגד תופעת שוטטות כלבים של התושבים כדי להגן על שלום בריאות הציבור ובטחונם (קנס מנהלי – כלבת ופיקוח על כלבים).

 

בברכה,

ד"ר מיכאל ורנבסקי
רופא וטרינר רשותי