במועצה אזורית הר חברון קיימים מגוון מוסדות חינוך: כארבעים ושניים גני ילדים, תשע עשרה פעוטונים,  כפר נוער, ארבעה בתי ספר יסודיים, חמישה ישיבות תיכוניות, אולפנה לבנות ושישה מוסדות על תיכוניים. מעל 3000 נפשות בסך הכל החל מפעוטונים ועד המוסדות העל תיכוניים.

אבטחת מוסדות החינוך פועלת בהתאם להנחיות משטרת ישראל ובהתאם לתקנים הניתנים על ידם.

מערך האבטחה במוסדות החינוך פועל בבתי הספר והישיבות התיכוניות ע''י מאבטחים בעלי קורס אבטחה מונחה משטרת ישראל, וכן בין הישובים  על ידי 2 ניידות סיור הנותנות מענה בעיקר לאבטחת גני הילדים בישובי הר חברון.
מחלקת בטחון מוסדות החינוך באגף הביטחון במועצה אחראית על הביטחון במוסדות החינוך, תקינות מרכיבי הבטחון במוסדות ומוכנות לשעת חירום.
במסגרת העבודה השגרתית מבוצעים סיורים במוסדות החינוך, ביקורות ותרגילים למאבטחים, בדיקות מרכיבי הבטחון, הרפואה וכיבוי האש. השתלמויות, הדרכות ותרגולים לצוותי החינוך וסגלי ההוראה בנושא בטחון, בטיחות ומוכנות לשעת חירום.
מחלקת בטחון מוסדות החינוך מקיימת קשר רציף עם אגף החינוך של המועצה, אגף התחבורה של החל"פ,  משטרה, צה"ל ועם סגלי ההוראה השונים בנושאים הקשורים לבטחון ובטיחות המוסדות ומוכנותם לחירום, עם אגף התחבורה בנושא ההסעות תלמידים גם מחוץ לרחבי המועצה.

במהלך שנת הלימודים הילדים בתיאום הצוות הפדגוגי מתרגלים כניסה למרחב המוגן ועל משמעות מצבי חירום.