WhatsApp Image 2021-01-21 at 13.36.02.jpe

למי שלא מכיר, במוקד בתחנת באר שבע קיים כיסא זחל.
ניתן להסתייע בו במקרים של הורדת חולה כבד במדרגות.
איך ומתי לוקחים אותו?
א. כאשר מראש המוקד מעדכן שמדובר בצפי להורדה מסובכת (בקבלת הקריאה)-לצאת איתו מלכתחילה לכתובת.
ב. כאשר אתם בכתובת ונתקלים בסיטואצייה כזו, לבקש מהמוקד שישלח אמבולנס נוסף עם הכיסא.