הגיע הזמן להתחיל לבדוק את עצמנו.
כמה שאלונים קצרים- בנושא החייאה:

http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=1500

סרטון קצר:

https://goo.gl/JWMx7G
 

השאלה מתייחסת לסרטון למעלה:
http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=1501