שם הקבוצה יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
"העשרה מקצועית הר חברון"      
תכני העשרה שבועיים כלל צוותי הרפואה לבת השירות  
(אין לשלוח תגובה)    
"העשרה מקצועית למתקדמים" יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
תכני העשרה ודיונים מקצועיים כלל צוותי הרפואה לאלישיב אמיתי
(למתקדמים)    
"רפואה הר חברון מנהלתי" יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
עידכונים מנהלתיים שוטפים מתנדבים - בוגרים לבת שירות - 
"המד"איסטים של ההר"   קהל יעד: להצטרפות יש לפנות
עידכונים מנהלתיים שוטפים  מתנדבים - נוער לבת שירות - 
"שיבוץ משמרות" יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
פרסום הצעות הצטרפות למשמרות  כלל צוותי הרפואה לבת השירות 
בתחנות מד"א פעילות    
(רק הצעות, לא בקשות -     
תיאומים מתבצעים בפרטי)    
"רפואה הר חברון מטה" יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
עידכונים מנהלתיים לבעלי תפקידים בעלי תפקידים,  לאלישיב אמיתי 
  כלל אחראי האמבולנסים  
"רפואה יהודה - בעלי תפקידים" יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
עידכונים מנהלתיים שוטפים בעלי תפקידים (הר חברון, קריית ארבע חברון)  לאלישיב אמיתי
וחיבור כלל גורמי הרפואה בגיזרה גורמי רפואה בחטיבה, מטפלים בכירים בגיזרה  
(מד"א וצה"ל)     
"רפואה הר חברון - עובדים" יעוד קהל יעד להצטרפות 
עידכון שיבוץ כוננות יומי עובדי מועצה לאלישיב אמיתי
"רפואה _(שם יישוב)_  מנהלתי"   קהל יעד: להצטרפות יש לפנות
עידכונים מנהלתיים שוטפים צוותי הרפואה בישוב ספציפי לאחראי אמבולנס יישובי
ספציפיים לצוות היישובי    
"רפואה _(שם יישוב)_ מבצעי" יעוד קהל יעד להצטרפות 
הקפצה ותיאום בין אנשי הצוות צוותי הרפואה ביישוב ספציפי   
בזמן אירוע    לאחראי אמבולנס יישובי
"ניהול רפואה הר חברון" ניהול אירועים חריגים קהל יעד:   
בעלי תפקידים רפואה,
מוקדים 
ובעלי תפקידים ביטחון 
"צוות סיעודי הר חברון " עדכונים מנהלתיים שוטפים קהל יעד להצטרפות י
לצוותי הסיעוד בהר חברון  אנשי סיעוד בהר חברון   לאלישיב אמיתי 
"מיילדות - הר חברון"  הודעה בזמן קבלת לידה בלבד,  קהל ייעד:  להצטרפות יש לפנות:
כסיוע לצוות מיילדות בהר חברון  לאלישיב אמיתי 
"מגה קודים מהסלון" תירגול- מגה קודים  כלל המנדבים אלישיב אמיתי