קוד מבצעי

יישוב

הערות

אחראי אמבולנס 

 אמבולנס 3141 סנסנה "משופר" עמיחי לוי - 052-7929590
אמבולנס 3151 עומרים   שלומי נוח - 054-6700454
אמבולנס 3126 עתניאל "משופר" אביה גולדשטיין- 054-4929431
אמבולנס 703 עתניאל ממוגן ירי אלי רוזנברג - 052-5665205
אמבולנס 3125 נגוהות   יובל לוינגר - 052-3114493
אמבולנס 3128 בית חג"י   ישראלה סגרון -  054-4775446
אמבולנס 771 תלם אדורה ממוגן ירי אורן חזן -  052-8392794
אמבולנס 3144 תלם אדורה "משופר" ישראל הורנשטיין- 054-2569663
אמבולנס 3163 כרמל   משה לב - 052-8903555
אמבולנס 3152 סוסיא   אילת סקולניק- 0545673124
אמבולנס 756 כרמל ממוגן ירי קובי כהנא - 052-8990137
אמבולנס 3129 יתיר   ארל'ה מלכה- 052-4767436
אמבולנס 72 עשהאל אט"ן אלישיב אמתי -  054-5236583
אמבולנס 71 כרמל/עתניאל אט"ן אלעד פס -  0528693872