לשכת ראש המועצה מהווה צומת מרכזי של ממשקי פעילות המועצה השונים ומקיימת קשרי עבודה וגומלין שוטפים עם כלל הגורמים הפועלים
בתוך המועצה ומחוצה לה לקידום המועצה ויישוביה.
לשכת ראש המועצה אמונה על הקשר עם תושבי המועצה ויישובי המועצה, תוך התוויה, קידום והטמעת מדיניות ראש המועצה והתכנית האסטרטגית וכן אחראית על ייצוג המועצה מול גורמי השלטון ומול גופים ציבוריים.


תחומי אחריות

  • שמירה על קשר אישי ובלתי אמצעי מול תושבים והנהגות ישובים.
  • קידום פעילות שוטפת מול גורמי חוץ מקצועיים ופוליטיים במשרדי הממשלה, בכנסת וברשויות.
  • תכלול וקידום פרויקטים רוחביים ואסטרטגיים.
  • מתן שירותים תומכים ומנהליים לכלל מחלקות המועצה.
  • ניהול יומן וסדר היום של ראש המועצה.
  • אירוח אנשי ציבור ומשלחות.
  • מרכזיה - הפניית שיחות חוץ למחלקות השונות.

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני
ימים א'- ה' 8:30-15:30 // בהשארת הודעה במענה הקולי חזרה לפונה ביום העבודה

 

יוחאי דמרי
ראש מועצה
02-9969111
שליו פימה
ראש מטה ראש מועצה
02-9969140
גליה ברמי
מנהלת לשכת ראש המועצה
02-9969100
שולמית בן ישר
דוברת המועצה
02-9969173
050-5449120