לשכת מנכ“ל המועצה אחראית על מימוש מדיניות ראש המועצה באמצעות הובלה ויישום פרויקטים רוחביים וארוכי טווח במועצה.

מנכ“ל המועצהאמון על עבודת מחלקות המועצה ומלווה ארגונית את הניהול של מחלקות המועצה ובכללם פיתוח ההון האנושי של עובדי המועצה, תוך דאגה לשיפור מתמשך של השירות ליישובים ולתושבי ההר.

תחומי אחריות

 • ריכוז ועדות המועצה, מטות ומנהלות.
 • הובלת פרויקטים רוחביים וארוכי טווח ביישובי המועצה.
 • קידום ביצוע מדיניות ראש המועצה.
 • ניהול מכרזים, התקשרויות ותחום המשפטי.
 • יישום חוק חופש המידע.
 • ניהול ותכלול עבודת מחלקות המועצה.
 • שירותי משרד הפנים

יחידות באחריות לשכת מנכ"ל

 • מערכות מידע ומחשוב
 • משאבי אנוש
 • רכש
 • בטיחות ומתקני חצר
 • בטיחות בתעבורה

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני

ימים א'- ה' 8:30-15:30 // בהשארת הודעה במענה הקולי חזרה לפונה ביום העבודה

אלירם אזולאי
מנכ"ל מועצה
02-9969102
 
 
 
דוד סגל
מבקר מועצה
02-9969142
 
חיים תבו
קצין תעבורה
02-9969122
 
אילנית טידונא
מנהלת משאבי אנוש
02-9969111
 
 
אלי יצחק
מנהל תחום מחשוב
02-9969156
 
דן קאפח
מנהל מערכות מידע וחופש המידע
029969125
052-8990222