השלמת ציוד לכונן תתבצע באופן פרטני בתחנות מד"א (במהלך משמרת כשירות או בכל זמן אחר)