מחלקת גזברות אמונה על ניהול מערכת כספים תקינה של כל יחידות המועצה וגופיה ומגבשת את המדיניות הכלכלית, בהתאם לחזון המועצה. במסגרת זו המחלקה אחראית על גיוס וניהול המשאבים הכספיים של המועצה, בניית התקציב וניהולו, תוך שמירה על מסגרת התקציב. צוות המחלקה פועל תוך הקפדה על חוקים, צווים ותקנות החלים על רשויות מקומיות, בשיתוף ובקבלת החלטות עם הנהלת המועצה ובאישור מליאת המועצה.
 

תחומי אחריות

 • הכנת תקציב המועצה ובקרת ביצוע.

 • הכנת דו“חות כספיים רבעוני ושנתי בהתאם להוראת הדין בתחומי תקציב ומנהל תקין.
  ניהול ביטוחי המועצה.

 • הוצאה לפועל של המדיניות הכלכלית.

 • גיוס מקורות מימון.

 • קשר יוזם ושוטף עם משרדי ממשלה וגורמי חוץ בכל הנוגע לפעילויות המועצה: גיוס

 • משאבים, תקציבי פיתוח.

 • ניהול תקציבי הפיתוח ופרויקטים.

 • בקרה על ניהול תקין של תקציבי הישובים, תאגידים, עמותות ומוסדות נתמכים.

 • סיוע בפיתוח כלכלי של הישובים.

 • מימוש הכנסות המועצה בהתאם לחוקים ולתקנות.

 • יישום מדיניות תשלומים ואשראי מול ספקים, ישובים ומוסדות.

 • מתן הדרכה וליווי מחלקות המועצה לביצוע פעולות

שעות פעילות מחלקת הגזברות והגבייה:

מענה טלפוני בימים:

יום ב' מ-9:00 ועד 13:00

יום ד' 12:00 ועד 16:00

טלפון במחלקת הגבייה: 02-9969108/168/193 

ניתן לפנות במייל למח' הגביה: gviya@hrhevron.co.il

טלפון הנהלת חשבונות ספקים: 02-99691110

טלפון הנהלת חשבונות: 02-9961109

 

 

פרטים ליצירת קשר:
 

שם

מס' טלפון

 מס' נייד / דוא"ל

רונן כהן -גזבר המועצה

02-9969107

gizbar@hrhevron.co.il

מיטל בר - מזכירת המחלקה וגביה ואכיפה

02-9969108

gviya@hrhevron.co.il

עובדיה זכריה - מנהל חשבונות ראשי

02-9969109

 ovadiz@hrhevron.co.il

מילנה אלנתנוב- מנהלת חשבונות - ספקים וישובים 

02-9969110

 sapakim@hrhevron.co.il

הילה בוגטוס -  מנהלת תב"רים

02-9969178

hilab@hrhevron.co.il 

איציק רוזיליו- מנהל רכש ובטיחות

02-9969112

052-8990300

סימונה שריון - מנהלת מחלקת גביה 

02-9969193

gviya@hrhevron.co.il

סינטיה קוסטיקה - רכזת הנחות ותחום הביוב

02-9969140

gviya@hrhevron.co.il

סיגל בורגיל- רכזת גביה 02-9969168 gviya@hrhevron.co.il