במידה ועליכם להירשם לגני הילדים או מוסדות החינוך זמן רב לפני הגעתכם לישוב :

יש למלא את הטופס הבא בצרוף המסמכים הבאים :

  1. צילום ת"ז של 2 בני הזוג עם ספח פתוח.
  2. חוזה שכירות במידה ויש 
  3.  אישור מוועדת קליטה של הישוב אליו אתם מגיעים .

אחריות התושב בעת כניסתו לנכס לעדכן את מחלקת הגביה על קריאת מונה המים ביום המעבר ועדכון מס' המונה מים בנכס.

זכור, דיווח שלא בזמן יגרור עמו חיובים וקנסות נוספים על התשלום.

פרטי הילדים
שםת"ז תאריך לידה

מסמכים מצורפים

Browser not supported