דלג לתוכן העמוד

מכרז פנימי/ חיצוני 21.14 לתפקיד ממלא/ת מקום דובר/ת

מכרז פנימי/ חיצוני 21.14 לתפקיד ממלא מקום דובר/ת

המכרז מיועד לנשים וגברים אך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות

היקף משרה: %100 משרה.

שכר: דירוג דרגה

כפיפות: למנכ"ל המועצה

תיאור התפקיד:  ייצוג המועצה ויחידותיה בפני התושבים, התקשורת, וכלל הציבור.

התחלת עבודה מיידית

 

עיקרי התפקיד:

1 .הובלת מערך התקשורת במועצה.
2 .קידום ושווק של פעילויות ואירועים במועצה.
3 .ניהול פעולות אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברות.
4 .תיעוד אירועים, וניהול ארכיון אירועים.
5 .ניהול והפעלת המדיה המועצתית: אתר, פייסבוק, יוטיוב וכד' 

תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות

 בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012 .
או תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל(שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

�� תואר בתחום התקשורת – יתרון

 ניסיון מקצועי:

�� עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות, שנרכש במהלך שלוש השנים שקדמו למכרז בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

�� עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות , שנרכש במהלך שלוש השנים שקדמו למכרז בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

�� עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות, שנרכש במהלך שלו ש השנים שקדמו למכרז בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות. דרישות נוספות:

�� שפות – אנגלית ברמת שפת אם - יתרון. עברית ברמה גבוהה.

�� יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה- office

�� מגורים בתחומי מוא"ז הר- חברון – יתרון.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

�� עבודה בשעות לא שגרתיות.

�� רהיטות.

�� ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ למועצה ובתוכה.

�� הצגה בפני קהל.

�� יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות והתמודדות עם לחצים.

�� כושר ניהול משא ומתן.

ועדת המכרזים שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים, לעבור מבחני התאמה, זאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

המועמדים יפנו בצירוף שאלון למועמד למילוי לחצו כאן

 המלצות, תעודות וקורות חיים עד ליום חמישי - 5.8.21 בשעה 12:00 בצהריים למייל: hrhev@hrhevron.co.il נא לציין את שם ומס' המכרז. יש להעביר את כל החומר הנדרש כולל: קורות חיים, טפסים מלאים באופן מקורי, תעודות, מסמכים כגון: ניסיון וכו', צילום תעודת זהות+ ספח(, עד לפני סיום מועד המכרז כפי שפורסם, מועמד שלא יגיש את כל המסמכים כנדרש לא יוכל להשתתף במכרז.