הזדקנות מיטבית בקהילה


ברביעי האחרון קיים אגף הרווחה ועדת היגוי בנושא 'הזדקנות מיטבית בקהילה' בהשתתפות גורמים מקצועיים מאגף הרווחה במועצה, נציגים ממחוז ירושלים של משרד הרווחה, וממתנ"ס הר חברון.

במסגרת הדיון נבנתה תכנית להמשך שיתופי פעולה עם מפקחי מחוז ירושלים, וכמו כן נבנו ארבע תוכניות לעבודה במרחב הקהילתי:

- ותיקים תורמים לוותיקים

- תכנית מתנדבים להידוק הקשר הבין דורי

- הכשרה קהילתית בנושא לרכזי קהילות ולמזכירי ישובים

- בני משפחה מטפלים

במהלך השנה תתקיים ועדת היגוי רחבה שישתתפו בה כלל מנהלי האגפים במועצה, נציגי ביטוח לאומי, הרשות לביטחון קהילתי, משטרה, נציגים מהנהגות היישובים, נציגי רכזי הקהילות ביישובים ותושבים – ויחד נבנה תכניות להזדקנות מיטבית בהר.