יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

מספר פריט תיאור העסק דרישות מקצועיות של המועצה
10.6 א דשנים – ייצורם  
10.7 ב חומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - אחסונם, מכירתם, למעט אולם תצוגה בלבד  
10.7 ג הכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקים, אבן  כל משטחי התפעול יצופו באספלט או בבטון או בחומר אחר שימנע פיזור אבק. שפכים תעשייתיים יוזרמו אל מערכת קדם טיפול בשפכים שתהיה אטומה לחלחול שפכים לקרקע.
10.8 חומרי חיטוי או ניקוי  
10.8.ב אחסונם שלא לצורך מכירה במקום בעסקים שבהם מאחסנים בנוסף לחומרי חיטוי וניקוי גם מוצרי מזון – בעל העסק יבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי האחסנה של המזון ושל חומרי החיטוי. 
10.10 א חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, מחזורם  
10.10 ב חומרים מסוכנים - אחסונם  
10.10 ג חומרים מסוכנים - מכירתם