מחלקת רישוי עסקים:
דינה אמיתי: dinaa@hrhevron.co.il // 02-9969162

גורם השגה לרישוי עסקים:
דן קאפח 02-9969125 // danka@hrhevron.co.il