עדכון נגיף הקורונה / מס' 2

רביעי | 12:00 | 11.3.20

לאור התפשטות נגיף הקורונה בארץ מקיימת המועצה הערכת מצב יומית. כחלק מהמאמץ הלאומי למניעת ההתפשטות אנו נמצאים בקשר שוטף עם משרד הבריאות ונציגי היישובים במטרה למזער התפשטות הקורונה בהר חברון.

עד כה ביישובי הר חברון ישנן כעשרים משפחות בבידוד, אנו מתעדכנים דרך היישובים ומשרד הבריאות על המשפחות הנמצאות בבידוד, כמובן שהמידע נשמר בחסיון.

לשמחתנו, שתי משפחות מהר חברון שנבדקו בימים האחרונים בחשד להדבקות נמצאו תקינות. אנו שמחים על הממצאים ומברכים על הערנות והאחריות שהתנהלו בה.

הורי ותלמידי ישיבת מקור חיים שימו- לב , הבוקר פורסמה הנחיה בעקבות הדבקות ראש הישיבה הרב דוב זינגר. עובדים ותלמידים בישיבה מתבקשים להיות בקשר עם המוסד החינוכי לקבלת הנחיות ומי שנמצא במגע ישיר להכנס לבידוד.

לתשומת לב החוזרים מחו"ל על פי ההנחיות החדשות על כל השבים ארצה מכל מדינה חלה חובת הבידוד בהתאם להוראות משרד הבריאות.

-------------------------

הוראות לנכנסים לבידוד:

1. מצורף סרטון הדרכה כיצד יש לנהוג במהלך הבידוד.

2. יש לעדכן את משרד הבריאות>> https://katzr.net/ff7191

3. יש לעדכן את רכזת הקהילה/מזכיר היישוב.

להנחיות משרד הבריאות >> http://bit.ly/2VMR0TC

ניתן לעקוב אחר מסלול חולי הקורונה באתר>> https://katzr.net/29a5a1

לקבלת תמיכה רגשית ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במועצה בטלפון: 02-9969141 24/7 לעו"ס כונן או במייל>> noal@hrhevron.co.il

אנו ממליצים להמשיך בשגרת החיים תוך הקפדה על ההנחיות ומבקשים לגלות אחריות אישית כלפי הקהילה בהצמדות להנחיות.

דוברות הר חברון