לקראת שנת הלימודים הבאה ובהמשך להתייעלות מערך הרישום לגנים, תיעשה ההרשמה אך ורק לילדי גיל 3 לגנים,  באופן עצמאי מהאינטרנט, בנוחות ובפשטות.

ילדי הגן בגילאים 4-5 יוקפצו אוטומטית במערכת הרישום

אם אתם עוזבים את הישוב בו אתם גרים באחריותכם לפנות לאגף החינוך ולעדכן.

מועדי הרישום לגנים ללא עלות – רישום אינטרנטי

החל מיום ראשון כ"ה בשבט 7.2.21

עד יום רביעי כ"ו באדר 10.3.21

לשימושכם:

תאריכי גיל לרישום ע"פ משרד החינוך

גילאי 5: כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

גילאי 4: ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017 עד ​י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

גילאי 3: י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018

חריגי גיל רך (מתחת לגיל 3): החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום למי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. כלומר, לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו לאחר 31.12.2018.

הרישום לאחר 10.3.21-  כ"ו אדר , יום רביעי- ייעשה אך ורק בתיאום עם אגף החינוך ע"י שליחת צילום ת"ז + ספח עדכני למייל של מח' החינוך  edu@hrhevron.co.il בעלות של 150 ₪.

צרכים מיוחדים: ילדים עם צרכים מיוחדים אשר מצריכים הכנה מראש מבחינת בינוי או סייעת צמודה/רפואית אנא להעביר טפסים רפואיים עד חודש מאי 2021, למייל של רינה רכזת גני הילדים ganim@hrhevron.co.il  .

תושב חדש:  אשר אינו רשום עדיין במרשם האוכלוסין כתושב במוא"ז הר חברון, אינו יכול להירשם דרך אתר האינטרנט אלא ישירות במחלקת החינוך אצל עינב באמצעות שליחת אימייל לכתובת המצוינת מעלה. הרישום מחייב שינוי כתובת מגורים במשרד הפנים.

על מנת להתחיל את הליך הרישום יש לשלוח צילום ת"ז כולל ספח ואישור ביטול ממחלקת החינוך שבו לומד ילדכם.

תושב חדש לא יחויב בתשלום הרשמה באיחור, עד חודש ממעבר מגוריו לישוב.

ביטול רישום או שיבוץ: ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בישובים.

רישום טלפוני יתאפשר רק במקרים של - תושבים חדשים במועצה, ותושבים שנתקלו בבעיה ברישום
מוזמנים לפנות למשרד אגף החינוך במועצה, ימי א- ה' בשעות 9:00 - 15:30, למזכירת מח' החינוך עינב עוזרי בטלפון 02-9969114 או בכתובת מייל – edu@hrhevron.co.il

אנו כאן בשבילכם בכל בעיה או שאלה,
בברכת הצלחה ושנת לימודים שמחה ופוריה,
צוות אגף החינוך הר חברון