הטופס פתוח להגשה עד סוף אפריל 2021.

הבקשות יידונו בועדה המאשרת, בסוף שנת הלימודים – עדכון ישלח למי שימצא זכאי.

בנוסף לקריטריונים הקבועים לזכאות ילקחו בחשבון גם השפעות הנחיות הקורונה על הגעה פיזית לבי"ס.

ש"ח
משתמש בתחבורה ציבורית ב * שדה חובה
האם נמצא ב- * שדה חובה
האם המסגרת הלימודית בה הינך לומד הומלצה ואושרה ע"י הקב"ס? * שדה חובה