תושבים יקרים,

בימים אלה אנו עובדים על עדכון קבלת אישורי תושב לשנת 2023.

לתשומת ליבכם - אישורי התושב לשנת 2022 תקפים עד 31.03.23

ובשלב זה לא ניתן להפיק העתקים לאישורי תושב לשנת 2022.

תושבים אשר זכאים לאישור תושבות על פי הנחיות רשות המיסים יוכלו להפיק אישורי תושב לשנת 2023 באופן עצמאי מאתר המועצה.

כאשר יהיה ניתן להפיק את האישורים תתפרסם הודעה נפרדת.

בברכה,

מחלקת הגביה