שימו לב, לפני הגשת הטופס המצורף יש להוריד את הטופס הנ"ל ולצרפו לבקשה:

 טופס הסכמת ההורים

  1. https://meyda.education.gov.il/files/Special/lows/accessibility/accessibility-form-01-heb.pdf

(חובה) שדה חובה