מהי הארנונה?

ארנונה כללית היא מס המוטל על המחזיקים בדירות מגורים או כל מבנה אחר המשמש למסחר, כגון חנויות ומשרדים, מלאכה ותעשיה, קרקע או אדמה חקלאית.

הטלת הארנונה מעוגנת בפקודות העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מ-1941, שהוחלפה בפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) וכן בצו המועצות המקומיות (א) ,

התשי"א -1950, ובצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג 1953.

בכל שנה מחליטה הכנסת בחוק ההסדרים במשק את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות. כמו - כן קובעת הכנסת את שיעורי התעריפים המינימליים והמקסימליים, בהתאם לסוגי השימושים השונים. מליאת המועצה מחליטה כל שנה בצו הארנונה על הטלת המס, וקובעת את התעריפים על פי סוגי המבנים והנכסים והשימושים השונים. תעריף הארנונה למגורים שנקבע על ידי מועצה האזורית הר חברון הינו התעריף המינימלי הקבוע בחוק.

 

שובר הארנונה נשלח אחת לחודשיים לתושב לתשלום

תושבים אשר נמצאים בהסדר הוראת קבע מחולק התשלום של השובר ל 2 תשלומים .

חיובי המועצה לארנונה מתבצעים כל 16 לחודש

המועצה האזורית הר חברון מעניקה הנחות בארנונה בשיעורים המרביים שאושרו בתקנות. ההנחות שניתנות מבוססות על נתונים שמתקבלים במועצה מהבקשות להנחה המוגשות על ידי התושבים, המסמכים המצורפים אליהם, ומגורמי חוץ שונים (ביטוח לאומי, משרד הביטחון וכו').

לכל המידע על זכאות להנחה והגשת בקשות להנחות בארנונה


טופס מעבר משלמים מנכס לנכס - לחץ כאן 

טופס עזיבה - לחץ כאן 

טופס פתיחת כרטיס משפחה - לחץ כאן 

לבקשות להנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה ועל פי חוק- לחץ כאן

הנחות בארנונה לשנת 2020 לאור משבר הקורונה- לחץ כאן

צו ארנונה 2023 - לחץ כאן

טיוטה לצו ארנונה 2022- לחץ כאן

צו ארנונה 2022 - לחץ כאן

צו ארנונה 2021-לחץ כאן

פיצוח צו ארנונה 2020- לחץ כאן

צו ארנונה 2020- לחץ כאן

צו ארנונה 2019 חתום - לחץ כאן

צו ארנונה 2019 מאושר ע"י משרד הפנים והאוצר - לחץ כאן

צו ארנונה 2019 - לחץ כאן

בקשה לשינוי צו הארנונה - לחץ כאן

דברי הסבר לבקשה לשינוי צו ארנונה - לחץ כאן 

צו ארנונה 2018 - לחץ כאן

אגרת לתושב 2018 - לחץ כאן