תושבים יקרים,

בקשות להנחה לשנת הכספים 2024, ניתן יהיה להגיש עד לתאריך 31/03/2024. 

לאחר מועד זה יתקבלו בקשות להנחות, רק מתושבים חדשים שנרשמו בגבייה מ- 01/01/2024 ועד 31/03/2024.

תודה

מחלקת גבייה

מוא"ז הר חברון


תושבים יקרים, לידיעתכם- 

להלן פרסומי המחלקה בענייני צו ארנונה:

 

הודעה על צו ארנונה 2021:

צו ארנונה 2021.pdf