לשכת ראש המועצה מהווה צומת מרכזי של ממשקי פעילות המועצה השונים ומקיימת קשרי עבודה וגומלין שוטפים עם כלל הגורמים הפועלים
בתוך המועצה ומחוצה לה לקידום המועצה ויישוביה.
לשכת ראש המועצה אמונה על הקשר עם תושבי המועצה ויישובי המועצה, תוך התוויה, קידום והטמעת מדיניות ראש המועצה והתכנית האסטרטגית וכן אחראית על ייצוג המועצה מול גורמי השלטון ומול גופים ציבוריים.


תחומי אחריות

  • שמירה על קשר אישי ובלתי אמצעי מול תושבים והנהגות ישובים.
  • קידום פעילות שוטפת מול גורמי חוץ מקצועיים ופוליטיים במשרדי הממשלה, בכנסת וברשויות.
  • תכלול וקידום פרויקטים רוחביים ואסטרטגיים.
  • מתן שירותים תומכים ומנהליים לכלל מחלקות המועצה.
  • ניהול יומן וסדר היום של ראש המועצה.
  • אירוח אנשי ציבור ומשלחות.
  • מרכזיה - הפניית שיחות חוץ למחלקות השונות.