לשכת מנכ“לית המועצה אחראית על מימוש מדיניות ראש המועצה באמצעות הובלה ויישום פרויקטים רוחביים וארוכי טווח במועצה.

מנכ“לית המועצה אמונה על עבודת מחלקות המועצה ומלווה ארגונית את הניהול של מחלקות המועצה ובכללם פיתוח ההון האנושי של עובדי המועצה, תוך דאגה לשיפור מתמשך של השירות ליישובים ולתושבי ההר.

תחומי אחריות

 • ריכוז ועדות המועצה, מטות ומנהלות.
 • הובלת פרויקטים רוחביים וארוכי טווח ביישובי המועצה.
 • קידום ביצוע מדיניות ראש המועצה.
 • ניהול מכרזים, התקשרויות ותחום המשפטי.
 • יישום חוק חופש המידע.
 • ניהול ותכלול עבודת מחלקות המועצה.
 • שירותי משרד הפנים

יחידות באחריות לשכת מנכ"לית

 • מערכות מידע ומחשוב
 • משאבי אנוש
 • רכש
 • בטיחות ומתקני חצר
 • בטיחות בתעבורה