אגף תשתיות ואיכות הסביבה אמון על אחזקת התשתיות הפיזיות ברחבי המועצה.
צוות האגף יוזם דרכי פעולה יצירתיות וחדשניות ופיתוח של טכנולוגיות בקרה לקידום ושמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים של תושבי הר-חברון.


תחומי אחריות

  • פינוי אשפה, גזם ומיחזור.
  • אחזקת תשתיות ביוב ציבורי, כולל מכוני טיהור וסניקה.
  • אספקת מים ואיכות המים.
  • אחזקת חשמל וגנרטורים.
  • אחזקת מוסדות חינוך ומבני מועצה.
  • מתן שירותים וטרינרים.
  • תברואה והדברה.
  • רישוי עסקים.
  • שותפים בתכנון והקמה של תשתיות ציבוריות.
  • אחזקת תמרורים.