אגף החינוך מפעיל את מערך החינוך הפורמאלי בגילאי 3-18, ומעניק מענים חינוכיים, פדגוגיים, חברתיים ורגשיים לכל ילדי המועצה מהגיל הרך ועד סיום התיכון באמצעות מעונות היום, הגנים, בתי הספר היסודיים והתיכוניים.  האגף עוסק בתכנון וביצוע תהליכים חינוכיים ואחריות ליישומם בתחום המועצה.

ברחבי המועצה פזורים 44 גני ילדים, 4 בתי ספר יסודיים, אולפנא וישיבות תיכוניות.

ילדי מועצה אזורית הר-חברון ייהנו מחינוך ישראלי איכותי, משוויון הזדמנויות למיצוי הפוטנציאל הייחודי של כל אחד ואחת, במערכת חינוך המדגישה את ערכי תורת ישראל והמורשת היהודית, התרבות, ההיסטוריה והקיימות, המטפחת גאוות יחידה ושייכות לארץ ישראל, עם ישראל, מדינת ישראל ולסביבת ההר. זאת לצד קידום פדגוגיה חדשנית המותאמת למאה ה-21, למידה במרחבים מגוונים וחשיפה למגוון של מענים ופעילויות העשרה אקדמית, חברתית, תרבותית וספורטיבית לאורך כל שעות היום. (מתוך תוכנית אב לחינוך, תשפ"א)

תחומי אחריות :

האגף עובד בשותפות עם משרד החינוך על מנת להמשיך לפתח ולהשביח את מוסדות החינוך בהר ולגייס משאבים לפיתוחם.
האגף פועל לגיבוש תוכנית אסטרטגית למערכת החינוך ולקידום יישומה בשיתוף הנהגות היישובים והציבור.
האגף מקיים קשר רציף עם משרד החינוך ועם מסגרות החינוך ברשויות שכנות בהם לומדים חלק מילדי ההר.
האגף מפתח יוזמות חינוכיות ופדגוגיות למערכת החינוך במועצה.
האגף פועל לקדום התכנון, המיפוי והבינוי הפיזי של מוסדות החינוך. הוא דואג לחזק את מוסדות החינוך, לשיפוצי הקיץ, לגיוס כספים, לקביעת סדרי עדיפויות ותקצוב.
האגף מקדם את הנגשת מוסדות החינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
האגף מלווה ומכשיר את אנשי החינוך והקהילה בהר-חברון.

יחידות באחריות אגף חינוך

  • גני ילדים
  • בתי ספר
  • שירות פסיכולוגי
  • חינוך מיוחד
  • ביקור סדיר

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

בימים א-ה משעה 8:00 עד 16:00.
קבלת קהל בימי שלישי משעה 8:30 עד 16:00 ע"פ תאום טלפוני מראש לקביעת השעה.
ניתן לקבוע פגישה בימים אחרים ע"פ תאום מראש.

דרכי תקשורת:

טלפון:  02-9969114
מייל: [email protected]