סיימנו את הנושא, תרגלנו, בואו רק נראה שאנחנו בסדר בשאלון ונוכל להמשיך לנושא הבא:
http://amitai-net.co.il/n11/page/matkonet5.asp?id=101672

קדימה הפועלה