תעריפי אגרות (מעודכן ל-2022)

 אגרת בקשת מידע (לפי תקנה 1)

21 ₪

אגרה עבור איתור, מיון וטיפול במידע (תקנה 2)

32 ₪ (החל מהשעה הרביעית)

אגרת הפקת מידע (תקנה 3א(

  • לכל עמוד צילום  0.21  
  • לתקליטור מחשב 2.67    

 

סכום בסיס לקבלת התחייבות (תקנה 4)

160 ₪

 
 

דרכים לתשלום האגרה:

ניתן לשלם באמצעי התשלום הבאים במחלקת הגבייה במועצה 

          - מזומן

          - כרטיסי אשראי (גם טלפונית)

          - המחאה

          - שובר לתשלום בבנק הדואר – יש ליצור איתנו קשר ואנו נשלח

          - לתשלום מקוון- לחצו כאן

 

פטור מאגרת בקשה:

במקרים בהם המידע המבוקש הינו אודות המבקש עצמו: אדם המבקש מידע אודות עצמו וזכויותיו, יינתן פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול).

 

*המידע שבעמוד זה מובא כשירות לציבור. נוסח החוק המחייב הוא זה אשר מפורסם ברשומות.

דף אגרות ביחידה הממשלתית לחופש המידע

תקנות חופש המידע:

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ'ט-1999.pdf