אגף הביטחון אמון על המענה הביטחוני וחיזוק תחושת הביטחון האישי של התושבים בשגרה, וכן על מוכנות והיערכות של צוותי החירום, התושבים, הישובים והמרחב לאירוע חירום ביטחוני ואזרחי.

תחומי אחריות

 • תיאום קשר עם כוחות הביטחון וכוחות ההצלה בגזרה.
 • הקמה ואחזקה של מרכיבי ביטחון ביישובים.
 • אבטחת מוסדות חינוך.
 • הכנת הישובים והמועצה להתמודדות בשעת חירום.
 • מוכנות לחירום מל"ח פס"ח.
 • הקמה, ניהול ובקרה של מערך החירום במועצה: רפואה, כיבוי אש, יחידת
 • מתנדבים, צוותי כוננות.
 • ייעוץ והכוונת הרבש"צים )רכז ביטחון שוטף צבאי( ביישובים.
 • הפעלת מוקד ביטחוני – מוקד 4 ומוקד אדוריים.
 • תקינות מקלטים.

יחידות באחריות אגף בטחון:

 • מוקד בטחוני
 • כבאות
 • רפואה
 • אבטחת מוסדות חינוך

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני
ימים א'- ה'8:30-15:30 // בהשארת הודעה במענה הקולי חזרה לפונה ביום העבודה