מרכז שיטור קהילתי שיטור מרכז (מש"ק)

מפקד המש"ק : בני אולו 

כתובת הר א.מ : חברון - מיתרים .

טלפון: 02-9969169 

פלאפון: 050-5066677

פקס: 08-6525306 

מייל: [email protected] (ניתן לפנות בדואר האלקטרוני בכל בקשה ובכל נושא גם באופן אנונימי)

 

מרכז השיטור הקהילתי ממוקם במיתרים בתוך בניין המועצה האזורית, בקומת הכניסה

במש"ק פועל שוטר המכיר את צרכי המקום ואת מאפייניו ומרגיש מחויבות אישית לתושבים .

המרכז מספק את מרבית שירותי המשטרה הניתנים לאזרחים ופועל בשותפות מלאה עם מוסדות המועצה ועם ארגונים קהילתיים וכן מפעיל את מתנדבי המשמר האזרחי במקום .

מטרתו - מניעת פשיעה או צמצומה באופן משמעותי ושיפור השירות המשטרתי באמצעות קירובו לתושבי המקום .

להלן שירותי משטרה הניתנים במרכז השיטור הקהילתי :

• קבלת תלונות ודיווחים מאזרחים וטיפול בהם .

• טיפול בבקשות אזרחים לאישורים שונים .

• טיפול ראשוני בזירה שבה התבצעה עבירה וסיוע לנפגעים .

• טיפול באבידות ובמציאות .

• הפעלת תכניות למניעת פשיעה ( כגון" בית- ספר בטוח )"ופרויקטים מיוחדים לעולים ולבני-נוער .

• יצירת שיתוף הפעולה בין המשטרה לבין הרשות המקומית ,ועדים שכונתיים ,ארגונים עסקיים וארגונים קהילתיים וקידומו ,במטרה לקדם פעילות משותפת למניעת עבריינות ולתרומה לקהילה .

• אכיפת עבירות תנועה וטיפול במפגעים תעבורתיים( כתמי שמן וחפצים על כביש .)

• טיפול בעבירות איכות חיים :הקמת רעש ,זיהום אוויר ,השחתת מקרקעין , השלכת פסולת ,התעללות בבעלי -חיים . • סיוע בהפעלת מתנדבי המשמר האזרחי .

• טיפול בנעדרים ובבני -משפחותיהם וסיוע להם .

• ייעוץ והסברה לתושבים בנושאי מניעת פשיעה ומיגון .

• פתרון סכסוכים בין אישיים ,אתניים ,קהילתיים ועסקיים ,למעט מקרי אלימות במשפחה ומקרים שבהם יש נפגעים פיזית ,המטופלים על ידי שוטרי התחנה .

• איתור ודיווח אודות אירועים הדורשים התערבות משטרתית או עירונית