שם הקבוצה יעוד קהל יעד להצטרפות לקבוצה
"העשרה מקצועית הר חברון" תכני העשרה שבועיים כלל צוותי הרפואה אלישיב אמתי
קבוצה חסומה לתגובות
"העשרה מקצועית למתקדמים" תכני העשרה ודיונים מקצועיים כלל צוותי הרפואה אלישיב אמיתי
רפואה הר חברון-עדכונים   מתנדבים - בוגרים אמונה פישמן
קבוצה חסומה לתגובות
"רפואה הר חברון מנהלתי"   מתנדבים - בוגרים אמונה פישמן
"המד"איסטים של ההר" עידכונים מנהלתיים שוטפים  מתנדבים - נוער אמונה פישמן
"שיבוץ משמרות מדא הר חברון" פרסום הצעות למשמרות בתחנת מד"א  כלל צוותי הרפואה אמונה פישמן
"רפואה הר חברון מטה" עידכונים מנהלתיים לבעלי תפקידים בעלי תפקידים - אחראי אמבולנסים אלישיב אמיתי 
"רפואה הר חברון - עובדים" עידכון לעובדי שכר עובדי מועצה אלישיב אמיתי
"רפואה _(שם יישוב)_  מנהלתי" עידכונים מנהלתיים שוטפים צוותי הרפואה בישוב ספציפי לאחראי אמבולנס יישובי
ספציפיים לצוות היישובי
"רפואה _(שם יישוב)_ מבצעי" הקפצה ותיאום בין אנשי הצוות בזמן אירוע צוותי הרפואה ביישוב ספציפי  לאחראי אמבולנס יישובי
"ניהול רפואה הר חברון" ניהול אירועים חריגים בעלי תפקידים רפואה, מוקדים ובעלי תפקידים ביטחון אלישיב אמתי
"כונני מדא הר חברון-מבצעי" הזנקת כונני תגובה מידית ממקרה לבן דחוף ומעלה כוננים ובעלי תפקידים אלישיב אמתי
"צוות סיעודי הר חברון " עדכונים מנהלתיים שוטפים לצוותי הסיעוד בהר חברון אנשי סיעוד בהר חברון   לאלישיב אמיתי 
"מיילדות - הר חברון"  הודעה בזמן קבלת לידה בלבד, כסיוע לצוות מיילדות בהר חברון  לאלישיב אמיתי 
"מגה קוד רפואי מהסלון הביתי" תירגול- מגה קודים  כלל המנדבים אלישיב אמיתי