מוקד מספר טלפון
מוקד בקרת טפסים 03-7734106
מרכז מד"א 03-6300220
מוקד כוננים 03-7344017
מרכז הרעלים (רמב"ם)  04-7771900
מוקד רפואי 03-7344018
מוקד בתי ספר (פוליגון) 1700-550-096
מוקד גבייה 1800-390-101
בנק הדם 1800-400-101
03-5300400
מרכז הדרכה 1-700-500-430
מוקד פינוי נפטרים *0120
מוקד שירות לקוחות מד"א  03-9101101
מרכז הרעלים(רמב"ם) - וואצאפ 050-206-3304⁩