ביישובי הר חברון פועלים לביטחון הישוב רכזי הביטחון היישוביים (רבש"ץ)
 

הרבש"צים מועסקים על ידי הישובים, ופועלים בתוך תחום היישוב בהתאם לכתב המינוי שקיבלו ממפקד "חטיבת יהודה" בצה"ל. אגף הביטחון עומד בקשר רציף עם הרבש"צים בשגרה וחירום ופועל יחד עימם לחיזוק מרכיבי הביטחון והמענה בישובים.

תושב המעוניין ליצור קשר עם רכז הביטחון היישובי, יפנה לרבש"ץ באמצעות המזכירות היישובית.