יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק ''דרישות כלליות מעסקים''.

קבוצה 6 - מסחר ושונות

מס׳ פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

גזברות/ ארנונה

תשתיות מים וביוב

תברואה ומיחזור

הערות

6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ״ר ומעלה, בין מקורה ובין שאינו מקורה, למעט מחסן הצמוד לחנות למכירה קמעונאית, שעיקר תכליתו לשרת אותה

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

קרטוניה

עגלת אשפה 1100 ל'

התייחסות פרטנית תינתן  בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ״ר לפחות

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

קרטוניה- דחסן!

עגלת אשפה 1100 ל'
נייר

אישור מורשה נגישות

 

התייחסות פרטנית תינתן  בהתאם לאופי הפעילות בעסק הספציפי

6.4

מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדיירים

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל׳
מיכל אצירה לפסולת ניילונים.

טופס נגישות 202 – לעסקים קטנים.

מותר שימוש רק בגז, סולר או מזוט דל גופרית במכבסה.

 

 

6.5

מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתם

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

עגלת אשפה 360 ל' מיכל אצירה לפסולתאלקטרוניקה

 

6.7

פרחים, צמחי נוי, זרעים, שתילים

- מקום למכירתם ששטחו מעל

300 מ״ר

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

3 עגלות אשפה 1100 ל׳

רמסע (פינוי באמצעות קבלן/ מחי תברואה)

טופס נגישות 202 – לעסקים קטנים.

6.8 קניון

6.8 א

ניהולו

פתיחת תיק

צגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

אישור מורשה נגישות

6.8 ב

עסק בקניון שאין בו חברת ניהול, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

פתיחת תיק

הצגה ואישור תוכנית פרטנית לאפיון העסק מול אגף תשתיות

טופס נגישות 202 – לעסקים קטנים.

6.9 רוכלות

6.9 א

רוכלות מזון

פתיחת תיק

אישור חיבור למערכת מים וביוב

 

רוכלות מזון תותר רק במקומות שאושרו לכך ובכפוף לאישור ראש הרשות

ובכפוף לקבלת רישיון עסק ועמידה בתנאיו.

6.9 ב

רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

פתיחת תיק

 

 

6.9 ג

רוכלות אחרת

פתיחת תיק

 

 

6.12

עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיני

פתיחת תיק

---

 

 

6.13

אולפן הקלטות אודיו

פתיחת תיק

---

 

 

6.14

מוצרי טבק לסוגיו - מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

פתיחת תיק

 

עגלת אשפה 360ל׳
בקבוקים
קרטוניה