אנו מברכים אתכם על הצטרפותכם למשפחת הר חברון ,

בעת כניסתכם /או לקראת המעבר לישוב בו בחרתם לגור יש לפתוח כרטיס תושבות במחלקת הגביה במועצה על מנת להסדיר את חיובי הארנונה וחיובי המועצה השונים .

בסמוך למעבר וכניסה לישוב עליכם למלא טופס בקשה לעדכון משפחה חדשה בצרוף המסמכים הבאים :

  1. צילום ת"ז עם ספח פתוח של 2 בני הזוג עם שינוי הכתובת
  2. חוזה שכירות /קניה
  3. צילום מונה המים ביום כניסתכם לנכס
  4. קריאת מונה המים