-מדריך לוועדות ביקורת בוועדים מקומיים, מאי 2019. לצפייה לחץ כאן

-השוואת סוגי ועדות הביקורת ביישובים. לצפייה לחץ כאן