מחלקת רישוי עסקים:
דינה אמיתי: d[email protected] // 02-9969162

גורם השגה לרישוי עסקים:
דן קאפח 02-9969125 // [email protected]