ראשית, אנו מאחלים לכם הצלחה בהמשך הדרך

על מנת שנוכל לסגור את כרטיס הארנונה שלכם ולבצע עדכון סופי לחיובים שלכם

יש לעדכן את המועצה בסמוך למועד עזיבתכם את הישוב.

אנא מלאו את הטופס הבא בצרוף המסמכים הבאים:

  1. עדכון קריאת המים ביום העזיבה
  2. צילום מונה המים

זכור, כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על עדכון עזיבה של המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הנוכחי.

טופס עדכון עזיבת תושב