מזל טוב!

זכרו כי כרטיס התושב צריך להתעדכן מעת לעת ועל כן  במידה ויש שינוי במספר הנפשות בבית –יש לשלוח עדכון למחלקת הגביה ואנו נבצע עדכון בכרטיס.

לעדכון ילדים שנולדו יש למלא את הטופס בצרוף :

  • צילום ת"ז עדכנית עם ספח פתוח ובו השינויים.