סדנת TFCBT, מרכז חוסן לב יהודה
להרשמה: 
https://goo.gl/RUwcFu

רקע

trauma-focused CBT (tfCBT) הוא מודל מובנה וגמיש לעבודה ממוקדת טראומה. המודל מבוסס על תפיסה קוגניטיבית-התנהגותית, אך מאפשר אינטגרציה משמעותית עם הבנה ועבודה דינאמית. המודל כולל שמונה מודולות, או פרקים טיפוליים, שכל אחת מהן עוסקת ברכישת מיומנות וכלים להתמודדות.

על מנת לאפשר למטפלים רכישה והטמעה של המודל, נדרשת בשלב ראשון אפשרות להעמיק תיאורטית ברקע של CBT, ושל PTSD, בהבנה של המודל בכללותו, ובהיכרות טובה עם 8 המודולות. בשלב השני והחשוב ביותר, נדרשת התנסות עם מטופלים יחד עם הדרכה קלינית קבוצתית שמהווה מסגרת להבנת האתגרים העולים ביישום של המודל, והזמנות להשתמש בהם כדי להעמיק את ההבנה של המודל.

לשם כך מוצעת הכשרה הבנויה מחלק תיאורטי וחלק מעשי. החלק הראשון כולל 3 מפגשים של סדנא תיאורטית (סה"כ 24 שעות אקדמיות) בהם ייסקר המודל בכללותו, תוך מתן מבוא ל-CBT, רקע על טראומה, ואבני היסוד של מודל ה-tfCBT. החומר יילמד בהרצאה פרונטאלית תוך דיון עם הקבוצה, אך גם בתרגול כיתתי, תרגול בזוגות, סימולציות ומשחקי תפקידים, וקטעי וידאו קצרים להמחשה. בחלק השני מתוכננים 10 מפגשי הכשרה מעשית של 3 שעות (סה"כ 30 שעות אקדמיות). כל אחד מהם יתמקד באחת המודולות- דרך העמקה תיאורטית ודרך הצגות מקרה של המטפלים ודיון בהן. המפגשים יהיו אחת לשבועיים.

חומר המסכם את הסדנאות (כולל מצגות ולינקים לקריאה נוספת) ודפים לעבודה עם המטופלים יחולקו למטפלים ויועלו לאתר יעודי שיהיה זמין למטפלים גם בתום הסדנא.

מה נדרש מהמטפלים?

הסדנא מיועדת למטפלים העונים לקריטריונים הבאים:

< >בעלי תעודה המכשירה אותם לטיפול (תואר שני קליני או מקביליו)עם ניסיון משמעותי בטיפול פרטני במבוגרים או בילדים עם קשר טיפולי פעיל עם לפחות שני מטופלים שהופנו בעקבות טראומה שיוכלו להציג במהלך הסדנא. הסדנא מהווה הזדמנות יוצאת דופן להכיר ולהעמיק בטכניקה שהוכחה בעשרות מחקרים כיעילה בעבודה עם נפגעי טראומה. יחד עם זאת הניסיון מראה שהשתתפות פאסיבית בסדנא אינה מאפשרת רכישה אמיתית של הכלים, והחומר החדש שנלמד נוטה להישכח.

 

על מנת לקבל את תעודת הסיום, יתבקשו המטפלים שרוצים להשתתף להתחייב ל:

< >נוכחות מלאה בסדנאות התיאורטיות, ובלפחות 80% מהסדנאות המעשיות. החומר הנלמד הוא רב, ונעשה נסיון לדחוס אותו במידת האפשר לזמן קצר, ולכן לא ניתן יהיה לתת תעודת סיום למי שהפסיד מפגשים.קריאת החומרים בין מפגש למפגש. יעשה מאמץ רב לתת חומרים ממוקדים ומתורגמים.לפני תחילת הסדנאות המעשיות, חייבים להיות לכל משתתף לפחות שני מטופלים המועמדים לטיפול ממוקד בטראומה. כל משתתף יידרש לניתוח והמשגת המקרה על פי המודל, והצגת העבודה עם המטופל לפחות באחת ההדרכות הקבוצתיות. 

 

בעמודים הבאים מפורט סיליבוס הקורס.

שלב א': סדנא תיאורטית

 

מפגש 1: סדנא תאורטית א', 18/6/18

 

שעה

נושא

תיאור

9:00-10:30

היכרות

היכרות בינאישית, מבוא כללי לסדנא, היכרות עם המודל

 

מבוא

נכיר את מודל ה-tfCBT על המודולות השונות שלו, נלמד את יסודות הגישה הקוגניטיבית התנהגותית ואת ההתאמות שלה לאוכלוסיה צעירה במצבי טראומה.

 

מהו PTSD בילדים?

נלמד כיצד נראית טראומה בכלל ואצל ילדים בפרט, כיצד היא מוגדרת מאובחנת ומובחנת, וכיצד היא מוסברת באמצעות המודל. נכיר את הUCLA וה-CAPS, ונתרגל את השימוש בהם. נשוחח על חשיבות האבחנה והאבחנה המבדלת, ונדון במשמעות התרפויטית של היכרות עם הסימפטומים.

10:30-10:45

הפסקה

10:45-12:00

1: פסיכו-הסברה

נקשור בין המבוא (טראומה/סימפטומים/טיפול) לבין הצעדים הראשונים עם המטופל. נדבר על חשיבות ההמשגה כצעד טיפולי ראשון.

12:15-12:45

הפסקת צהריים

12:45-14:15

2: וויסות גופני

נלמד על טכניקות התמודדות עם דחק ועל ההתאמות שלהן לילדים. נכיר שיטות שונות של תרגול נשימה קשיבות ודמיון מודרך.

14:15-14:30

הפסקה

14:30-15:00

סיכום ויציאה לדרך

 

נסכם את החומר הנלמד, נעבור על חומרי הקריאה השונים, נתרגל שימוש בכלי האינטייק כדי לעודד את המטפלים להתחיל לאתר מטופלים המתאימים לסדנא.

 

 

 

מפגש 2: סדנא תיאורטית ב', 2/7/18

 

שעה

נושא

תיאור

9:00-9:15

חזרה וסיכום

חזרה כללית על הסדנה הקודמת, שאלות ופתרון בעיות.

9:15-10:30

3. וויסות רגשי

נדבר על מילון הרגשות ועל החשיבות של היכולת לשיים רגש ולהעריך את עוצמתו. נכיר טכניקות שונות לעבודה רגשית עם ילדים.

10:30-10:45

הפסקה

10:45-12:15

4: וויסות קוגניטיבי

נלמד מדוע המחשבות הן מפתח להבנת מצבנו הרגשי וגם לשינויו, נתרגל מושגי יסוד ב-CBT, והתאמות שלהם לאוכלוסיות שונות. נדגים עבודה של ניטור מחשבות, ואיתור הטיות חשיבה. נדבר על הטיות חשיבה ייחודיות למצבי טראומה ועל ההתמודות איתן.

12:15-12:45

הפסקת צהריים

12:45-13:30

תרגול והדגמה

נתרגל שיטות שונות של עבודה על וויסות רגשי וויסות קוגניטיבי

13:30-13:45

הפסקה

13:45-14:45

5: נרטיב הטראומה

נדבר על החשיבות הנוירופסיכולוגית והשיקומית של עיבוד הטראומה, ונדגים מגוון רחב של טכניקות לעבודה עם מטופלים שונים. נדון בקשיים של המטופל ההורים וגם של המטפל לצלול אל תוך סיפור הטראומה ולשהות בו.

14:45-15:00

סיכום ויציאה לדרך

 

 

 

 

מפגש 3: סדנא תיאורטית ג', 9/7/17

 

שעה

נושא

תיאור

9:00-9:15

חזרה וסיכום

חזרה כללית על הסדנה הקודמת, שאלות ופתרון בעיות.

9:15-10:30

5: נרטיב הטראומה- עיבוד

נרחיב על טראומה כשבר בתפיסות העולם, נלמד לזהות סכמות בסיסיות של המטופל בתוך הנרטיב ולאתגר אותן. נדבר על הקשרים תרבותיים ודתיים ועל חשיבותם בהבנת סוגיות של אשמה ומשמעות, ונדון בתפיסות אקזיסטנציאליסטיות ובמשמעותן בטיפול בטראומה.

10:30-10:45

הפסקה

10:45-12:00

6. חשיפה

נדבר על הימנעויות ועל תפקידן בשימור הסימפטומים, נבחין בין "מפחיד" ו"מסוכן", נלמד על עקרונות החשיפה ההדרגתית.

12:00-12:30

הפסקת צהריים

12:45-13:30

7: הורים / ילדים

נדבר על חשיבות העבודה עם ההורים במודל לאורך כל שלבי הטיפול, אבל גם על ההכנה לסיום הטיפול ועל העברת המושכות חזרה להורים תוך יצירת צינור תקשורת חדש בבית.

13:30-13:45

הפסקה

13:45-14:30

8. מבט לעתיד

נדבר על מניעת הישנות, ונדגים בניית ארגז כלים. נרחיב על חשיבות הבטיחות במצבים של פגיעות מיניות. ונדבר על חשיבות הפרידה במקרים של פגיעה טראומטית.

14:30-15:00

סיכום ויציאה לדרך

 

 

 

 

 

שלב ב': סדנאות מעשיות

הסדנאות הן ההזדמנות ללמידה אינטגרטיבית מעבודת השטח ולכן חלק זה משמעותי במיוחד. על מנת לאפשר עבודה מעמיקה יש להקפיד על גודל הקבוצות. המטפלים חייבים להיות מודרכים במקביל על ידי מדריך מוסמך מטעם המוסד שכן הסדנאות ב-tf-CBT אינן יכולה לתת גיבוי טיפולי מלא.

כל פגישות הסדנא המעשית יחולקו לשלוש: סבב התקדמות והדרכה על התלבטויות דחופות, העמקה קצרה באחת המודולות, ודיון באמצעות הצגת מקרה.  

הסדנא הראשונה תתקיים בחודש יולי. על תאריכי שאר הסדנאות תמסר הודעה בהמשך.

 

מפגש 1: צעדים ראשונים, 16/7/18

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נדון בחשיבות ה-tailoring ובצורות השונות שיכולים ללבוש טיפולים שונים

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: אינטייק וההערכה

חזרה והעמקה בחשיבות האינטייק כשלב מרכזי בבניית תוכנית טיפול. דגשים לגבי  tailoring וסימנים לאי התאמה.

 

 

מפגש 2: מה זה טראומה

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נדון בבניית תוכנית טיפול וקביעת מטרות, וביצירת שפה טיפולית שבין משחק ומציאות

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: פסיכו-הסברה

נעסוק בשלושת החלקים של ההסברה: 1) מהי טראומה, 2) מהם הסימנים 3) מהו הטיפול. ונחשוב יחד על מגוון דרכים לשוחח על כך עם הילד ומשפחתו.

 

 

מפגש 3: וויסות גופני

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נתבונן בתנועה שבין ההובלה וההתלוות, וננסה להרחיב את מנעד הטכניקות להרפיה וויסות גופני

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: וויסות גופני

חזרה והעמקה בחשיבות הכלים לוויסות בקרב ילדים שעברו טראומה, נלמד ונתרגל טכניקות הרפיה, נשימה דמיון מודרך וקשיבות.

 

מפגש 4: וויסות רגשי

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נבחן מבחר טכניקות לעבודה על וויסות רגשי

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: וויסות רגשי

נדבר על שיום והבחנה בין רגשות, הבחנה בין רגש ומחשבה, וחשיבות זיהוי עוצמת הרגשות.

 

 

מפגש 5: וויסות קוגניטיבי

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נכיר את ה"מחשושילות" וננסה לזהות ולאתגר הטיות חשיבה שלנו ושל המטופלים.

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: וויסות קוגניטיבי

נעבוד על האתגר שבאתגור קוגניטיבי, ונשלב טכניקות מתוך הראיון המוטיבציוני ומתיאוריות של קשיבות, לבחינת כשלים חשיבתיים והטיות חשיבה.

 

 

מפגש 6: נרטיב הטראומה: קופצים למים

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים ננסה לבחון דרכים שונות לעיבוד הטראומה, ולראות את האתגר וההזדמנות שבהם.

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: נרטיב הטראומה

נדבר על החשיבות הנוירופסיכולוגית והשיקומית של עיבוד הטראומה, נדבר על קשיים ואתגרים בעבודת העיבוד, נבחין בין עיבוד אבל לעיבוד טראומה, ונדגים מגוון רחב של טכניקות לעבודה עם ילדים שונים.

 

 

מפגש 7: נרטיב הטראומה: הסתגלות

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נבחן דרכים שונות לתעד את הנרטיב

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: נרטיב הטראומה

נעסוק בדסנסיטיזציה, נדבר על הקושי והחשיבות שבהשתהות עם סיפור כואב

 

 

מפגש 8: נרטיב הטראומה: צוללים פנימה

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

נדון בזיהוי ה"נקודות הלוהטות" של הסיפור ובדרכים לצנן אותן

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: נרטיב הטראומה

נדון בזיהוי ה"נקודות הלוהטות" של הסיפור ובדרכים לצנן אותן

 

 

מפגש 9: חשיפה

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים ננסה ללמוד על מקרים שונים בהם אפשר להשתמש בטכניקה ההתנהגותית הבסיסית של חשיפה

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה: חשיפה

חזרה והעמקה בטכניקות של חשיפה הדרגתית. הרחבה בנושא הימנעויות ומשמעותן בתהליך ההחלמה

 

 

מפגש 10: עבודה עם הורים ופרידה

9:00-9:15

סבב סיעור מוחות:
 

קשיים ואתגרים שעלו במהלך ההתנסות השבוע

9:15-10:15

הצגות מקרה ודיון

באמצעות מקרים שיביאו המטפלים נשאל למה קשה לסיים טיפול ולמה במיוחד בטראומה זה כל כך חשוב

10:15-10:30

הפסקה

10:30-11:30

העמקה- עבודה עם הורים, סיום ופרידה

נדבר על ההכנה לסיום הטיפול ועל העברת המושכות חזרה להורים תוך יצירת צינור תקשורת חדש בבית.

 

 

ספר מלווה:

Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2006). Treating trauma and traumatic grief in children and adolescents. Guilford Press.

קישור לאתר TFCBT האמריקאי:

https://tfcbt.musc.edu/