מה התוכנית נותנת לרשות?

פרטים נוספים על תוכנית ההמראה ניתן לקרוא באתר משרד הפנים בלחיצה כאן

ובכתבות המצורפות: