לימוד תורה בבית הספר "דביר" תופש מקום משמעותי מאוד בעבודת המחנכים, כשלעיני הצוות החינוכי עומד חזון גדול ותפילה: "והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך". שואפים שהתורה תהווה מרכז בתהליך בניית אישיות כל אחד מאיתנו ומתלמידינו. שמיעה והאזנה עמוקה לדבר ה' המופנה אלינו בתורה, מביאה את האדם לאמונה חזקה, לשאיפה לקיים את דבר ה' בכל תחומי החיים, ולקיום התורה כתורת חיים.
 

מטרות ערכיות וחינוכיות, ודרכי יישומן:

  • הפנמת המסרים החינוכיים של התורה – במהלך הלימוד מוקדשת תשומת לב, לדרך החינוכית שהתורה מתווה לנו. הן בחלקים הסיפוריים והן בפרשיות ההלכתיות, אנו מעלים את השאלה, מהו המסר שהתורה מלמדת אותנו. כך אנו מקנים לילד מידות וערכים, ושואפים ליישומם בחיי היום יום.
  • אהבת הלימוד – בכדי שהילד ישמח בלימודו ויחוש רצון להוסיף בלימודו עוד ועוד, אנו משתדלים שהלימוד יהיה חווייתי, וכן מחברים בין הכתוב לבין תחומי היום- יום הרלוונטיים לילד.

הן המסר החינוכי והן החיבור לתורה ואהבתה, מבוססים על הכרת התורה. אנו שואפים שהתלמידים ימצאו את המסרים והמשמעויות בתוך התורה עצמה, ולא כתוספת חיצונית לה. לשם כך אנו מלמדים את התורה ולא על התורה. מניסיון רב בהוראה בדרך זו, למדנו שעמל התורה וההעמקה בה, מביאים את התלמידים לאהבת התורה, הפנמת מסריה, ושמחה בלימודה.