מנהלת: עפרה כוכב

טלפון: 02-9969148


מערך הגיל הרך מהווה חלק משירות המתנ"ס האזורי,מטרה עיקרית:

ליצור לילדי הגיל הרך (0-3) מסגרת חינוכית הולמת ותואמת את יכולתם האישית והרגשית, תוך הכנתם להמשך. ליווי פדגוגי ומערכתי, איתור ומניעת בעיות התפתחותיות, במטרה לקדם ולטפח התפתחות בריאה וערכית. סיוע להורים ולתא המשפחתי. סיוע לקהילות לנהל מערכת מקומית חינוכית אוטונומית ערכית. 

מחלקת הגיל:

הרך כוללת מנהלת/מרכזת, המדריכה פדגוגית את המנהלות והמערכת היישובית המפעילה את מעון היום, הדרכה פדגוגית - מערכתית והוריית.
הדרכה וליווי צוותים במסגרות הגיל הרך בהתאם לצרכים וקידום רמת המטפלות. הדרכה פרטנית וקבוצתית המלווה על ידי אוניברסיטת בר-אילן. 

ליווי וועדות חינוך יישוביות על פי תאום מראש. השתלמויות בנושאים מגוונים, מפגשים קבועים למנהלות במרכז הפדגוגי האזורי. 
קישור בין משרד התמ"ת והיישובים, בתיאום עם המחלקות השונות במתנ"ס ובמועצה בנושאים השונים, בבינוי והשתתפות בשכר לימוד. 

מעונות היום בהר חברון = שירות, איכות ואמינות 

 

טבלת שירותי הגיל הרך
השירות אפיון השירות עלות
שירותי ייעוץ והכוונה ע"י יעוץ חינוכי ע"י מנהלת המעון, קשר ישיר טלפוני, תאום פגישה.בימים א'-ה'  ללא תשלום
רישום למעונות יום מילוי טופסי הרשמה + ריכוז כל הנתונים והדרישות, לקראת שנת הלימודים. ללא תשלום
הגשת הבקשה לועדות הנחות - משרד התמ"ת, ייצוג במקרים שונים שת"פ מנהלת המעון + המתנ"ס ללא תשלום
אבחון חריגות הילד, ראשוני בהתאם לצורך והמלצות ללא תשלום
ליווי וייעוץ פדגוגי למנהלות - ע"י רכזת הגיל הרך פעם בשבוע,בשעות הבוקר במרפ"ד. הכוונה בפעוטונים לפי צורך ובתאום ללא תשלום
פרוייקט 'תקשוב מרחוק' – ליווי ותמיכה להעצמתמנהלות ומטפלות, הבנת מצבים,איתור ילדים וקשר עם ההורים במהלך שנת הלימודים, בשיתוף ובהנחיית אוניברסיטת בר-אילן. ללא תשלום
סדנאות להורים, העצמה אישית והורית בהתמודדות ובגידול הילד. במהלך שנת הלימודים, בתאום וברישום של מספר הורים. 25 ש"ח למפגש

בתחום המועצה פועלות כ- 14 מסגרות לגיל הרך.

כל המערכות מופעלות ע"י היישובים בליווי ובסיוע המתנ"ס והמועצה.