לפרויקט זה חשיבות רבה לשיפור אקלים בית הספר.

עבור החניכים קיימים מספר מטרות:
חיבור חיובי למסגרת בית הספר, תחושת בטחון ותחושה של "יחד" מקיומו של אח בוגר שניתן לפנות אליו בכל זמן, פיתוח יכולת קבלה ועוד.

מטרות בקרב החונכים:
פיתוח וחיזוק תכונות כגון: אחריות, התמדה ,יצירה, פיתוח וחיזוק מידות כגון: נתינה ,אהבה, התגברות, העצמת תחושת השייכות ע"י התפקיד של "בוגר", "מלווה" ופיתוח יכולת הנתינה בשמחה.

בתוכנית החונכויות פעילים התלמידים במס' תחנות שונות בזמן הפסקה פעילה, אליהן הם ניגשים חונכים וחניכים יחדיו, פעם אחת בשבוע באופן קבוע.

התחנות כוללות: תחנה של משחקי קופסא, משחקי ספורט, ואומנות.

חונכים המעוניינים להכין פעילות בעצמם- עושים זאת.

פעילות החונכויות מלווה ועדת חונכות- אליה נשלחים תלמידים נבחרים- מתנדבים, מכתות החונכים , התלמידים בוחרים לעצמם ולכל בית הספר את אופי ופעילות החונכות,

בהתאם למטרות החונכות שהוסברו להם. כמו כן, מתכננת ועדה זו פעילויות מיוחדות לכלל התלמידים, לדוג': אפית אזני המן בר"ח אדר.

כמובן שפרויקט חינוכי זה מלווה ע"י המורים בהתמדה, החל מההתאמה הראשונית בין החונכים לחניכים והמשך לפתרון בעיות בשטח וליבון סוגיות שעולות בקרב התלמידים ,פרקטיות ועקרוניות.