חברי ועדת מכרזים במליאת המועצה:

עו"ד מיקי הראל- יו"ר הועדה

יאיר פולק

ראובן טל

רונית גמליאל- מנכ"לית המועצה

 

פרוטוקולי הוועדה:

פרוטוקול ועדת מכרזים 7/4/19 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 19/3/19 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 24/2/19 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 22/1/19 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 1/1/19 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 5/12/18 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 26/11/18 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 4/11/18 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 22/10/18 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 16/10/18 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 4/9/18 >> לצפייה לחצו כאן

פרוטוקול ועדת מכרזים 23/8/18 >> לצפייה לחצו כאן