צורת השלטון הנהוגה בישראל מאפשרת מידה רבה של אוטונומיה שלטונית לקבוצות אנשים אשר בחרו לחיות בישובים בעלי אופי כפרי. אוטונומיה זו הבאה לידי ביטוי בזכות לגבות מיסים, לקבוע סדרי עדיפויות כלכליים, לנהל פעילות קהילתית, לעסוק בפיתוח ובבניה ואף לבחור את התושבים, נתונה בידי נבחרי הציבור באותו ישוב, ומטילה על כתפיהם אחריות רבה.

תוכנית זו נבנתה לאור השינויים (הארגוניים, החברתיים, הכלכליים) העומדים בפתחם של ישובים רבים בהר חברון, מתוך רצון להקנות את הידע, התובנות והתמיכה לנבחרי הציבור הנחוצים לצורך ניהול הישובים לאופק של צמיחה, שגשוג והתבססות.

מטרות:

 1. הקניית ידע רלבנטי.
 2. יצירת הכרות עם בעלי מקצוע ובעלי תפקידים שעשויים לספק ידע נחוץ בעתיד.
 3. יצירת הכרות עם נבחרי הישובים השכנים לצורך למידת עמיתים, שיתופי פעולה וסיוע הדדי.
 4. הקניית תובנות ותפיסות בגישת הניהול השתפני המכוון לקהילה.

מתכונת: מפגש אחד, אחת לחודש. בין השעות 17:00 – 21:00.

מקום: בתחומי המועצה האזורית הר חברון.

 

תכני המפגשים:

14.11.10- היכרות (מעמיקה- עם האדם, עם הישוב ועם הסוגיות המעסיקות אותו כעת) 
דיון על חזון ועל קליטה.

 • מנחה: יעל כהן.
 • בהשתתפות ראש המועצה
   

12.12.10- המעמד המשפטי של הועד המקומי.
יחסי ועד מקומי, ועד אגודה ומועצה אזורית.

 • מרצה: עו"ד איתן מימוני.
 • בהשתתפות היועץ המשפטי של המועצה
   

9.1.11- מבנה הסמכויות ובעלי התפקידים בישוב המתנהל כאגודה שיתופית.

 • נציג רשם האגודות השיתופיות
 • היררכיה וניהול בישובים (מועצה, ישוב, מזכיר, יו"ר, ועד, אספה, ועדות...)
 • יעל כהן.
 • בהשתתפות מנכ"ל המועצה

 

6.2.11- תקציב: בניה, ניהול ובקרה.

 • יעקב שנרב
 • בהשתתפות גזבר המועצה

 

6.3.11- מיומנויות גישור, עבודת צוות ושיתופי פעולה

 • עומרי גפן, חברת גבים
 • בהשתתפות  רכזי קהילה מזכירים, ופורום הקהילות
   

3.4.11- ניהול ישיבה, קבלת החלטות, כתיבת פרוטוקול.

 • מנחה: יעל כהן.
 • בהשתתפות לאה מנדל
   

15.5.11- היבטים עסקיים בניהול ישוב.

 • מרצה: מנחם גרניט
 • בהשתתפות מנכ"ל החברה לפיתוח הר חברון, גזבר המועצה ושמוליק צביאל
   

12.6.11- סגנונות תקשורת בין אישית (סגנונות ניהול).

 • מנחה: אבי גישורי
 • בהשתתפות רפי וורצמן

 

3.7.11  או 24.7.11- חוסן קהילתי: היבטים קהילתיים בניהול ישוב.

 • מנחה: יעל כהן.
 • בהשתתפות לאה מנדל ורפי וורצמן

 

ליווי אישי:

למן המפגש הראשון ואילך יתבקש כל משתתף או קבוצת משתתפים לתאר חלום, שאיפה או תוכנית שיש ברשותם שנוגעת לתפקידם או לחייהם בישוב ובאמצעות ליווי אישי של מרכזת הקורס הם יקדמו את החלום הזה לכיוון מימוש.

במהלך כל הקורס תוקדש מחצית השעה הראשונה בין השאר גם למעקב אחר התקדמות החלומות האישיים ובמפגש האחרון בקורס, יציג כל משתתף במספר דקות את החלום, את ההתקדמות שחלה בו במהלך השנה שחלפה ואת התוכניות להמשך מימושו.

הליווי והייעוץ יעשו בשולי המפגשים אותם אנחה וכן באמצעות תכתובת מייל ושיחות טלפון. במקרה הצורך ניתן יהיה לתאם פגישה אישית.
 

מימון ההשתלמות

המועצה תדאג למימון ההשתלמות כולל המרצים ואירוח.
 

השתתפות הישובים

כל ישוב ישתתף ב – 1000 ₪.

במידה ולפחות אחד מנציגי הישוב ישתתפו ב- 80% מהמפגשים , השתתפות הישוב תרד ל- 400 ₪ בלבד.

 

ריכוז הקורס והובלתו ע"י גב' יעל כהן