השלמת ציוד לכונן תתבצע לאחר ביצוע בדיקת תיק כונן ומילואי טופס אינטרנטי.
תיקי כונן של מדא ישלימו באופן פרטני בתחנות מד"א (במהלך משמרת כשירות או בכל זמן אחר) / בתיאום מול אודיה סבירו.
תיקי כונן של הצלה ללא גבולות יקבלו ציוד בתיאום מול אודיה סבירו.