תפקיד הפסיכולוגים בגני הילדים:

  1. ליזום ולהוביל תהליכים לקידום צמיחה רגשית של הילדים- הפסיכולוגים מקיימים הדרכה של הגננות ברמה פרטנית, וכן סדנאות והרצאות לגננות, לעובדות ולהורים בנושאים שונים.
     
  2. איתור מוקדים של קשיים אצל ילדים- האיתור נעשה בעיקר ע"י תצפיות בגן, ושיחות עם הגננת וההורים. כאשר יש צורך נעשים אבחונים פרטניים או קבוצתיים.
     
  3. טיפול מוקדם בבעיות האופייניות לגיל הגן- לאחר איתור הצרכים מתקיימת הפנייה של ילדים למסגרות עזרה בתוך ומחוץ לגן (כמו למשל גננת שי"ח או ריפוי בעיסוק), וכן ייעוץ להורים ולגננות לגבי צרכיו המיוחדים של ילד ספציפי.